Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε το Νέκυια και να ανακαλύψετε…ακόμη περισσότερα για εσάς!

Ο καλαίσθητος χώρος με  φιλοσοφία και αέρα αλλοτινών καιρών, θα σας βοηθήσει να ενεργοποιήσετε, να αναπτύξετε αλλά και να προστατέψετε τις Εσωτερικές Θεραπευτικές σας πηγές.

Η εμπειρία και η πολύτιμη γνώση των συνεργατών μας, έρχεται μέσα από τους δρόμους της διαίσθησης αλλά και το ταίριασμα  παραδόσεων πανάρχαιων λαών, σαν το δικό μας. Σας βοηθά δίνοντας προσωπικές προβλέψεις και σας δείχνει το δρόμο για να προστατευτείτε από αρνητικές επιρροές που ίσως να δέχεστε καθημερινά.

 Κλείστε το δικό σας ραντεβού στο Νέκυια  για να ξεπεράστε τα αρνητικά σας συναισθήματα και να αναπτύξετε την πολύτιμη εσωτερική σας ενέργεια!

ΝΕΚΥΙΑ ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Λ
Όλα τα χρησιμοποιείς και σε χρησιμοποιούν.
Να είσαι χρηστικός και να φθείρεσαι όπως ορίζει
η φύση σου. Να είσαι δοτικός. Κανείς δε μπορεί να
σου πάρει τίποτα, μόνο τη γεύση σου. Όσο περισσότερο
δίνεσαι, τόσο υπάρχεις. Όσο αφήνεσαι, τόσο μεγαλώνεις.
...Όλα είναι μικρά και περαστικά. Μόνο ένα είναι μεγάλο.
Το νόημα τους..
Λιώσε, πριν μορφοποιηθείς. Τίποτα δε σου ανήκει.
Μόνο το ταξίδι!

* Νέκυια σημαίνει να στοχαστείς τη ζωή σου όχι μισή αλλά ολόκληρη. Η ζωήσου στην ουσία της είναι η δικαιοδοσία της φαντασίας σου
Όχι άλλο.


Νεκυια Νεκυια